Alt
Fons
 
SERVEI DE TELEVISIÓ + ADSL
 
Televisió *                                                7'00 € / mes       (8'47 IVA inclòs)  
ADSL des de                                           4'95 € / mes       (5'99 IVA inclòs)
___________________
 
Des de                                                       11'95 € / mes     (14'46 IVA inclòs)
 
* Contractació obligada per a accedir a la resta de serveis