Alt
Fons
  
SERVEI DE TELEVISIÓ + TELEFONIA FIXA
 
Televisió *                                                                         7'00 € / mes        (8'47 IVA inclòs) 
 
Tarifa plana a fixes nacionals               8'95 € / mes      (10'83 IVA inclòs)
 
Tarifa plana a mòbils nacionals          5'95 € / mes        (7'20 IVA inclòs)
 
 
* Contractació obligada per accedir a la resta de serveis